Przeskocz do treści Przeskocz do głównego menu

Menu dostępności

Dostosuj wielkość napisów
Aktualna wielkość napisów: 100%
Dostosuj wysokość linii napisów
Aktualna wysokość linii napisów: normalna
Dostosuj kontrast
Dostosuj animacje

Statut Ośrodka

Statut - 30.08.2019 r.

Otwórz pdf

Załącznik nr 1 - 13.09.2021 r. (Wewnątrzszkolny System Oceniania - WSO)

Otwórz pdf

Załącznik nr 2 - 30.08.2019 r. (Zakres zadań oraz uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela szkoły)

Otwórz pdf

Załącznik nr 3 - 30.08.2019 r. (Zakres zadań pedagoga)

Otwórz pdf

Załącznik nr 4 - 30.08.2019 r. (Zakres zadań psychologa)

Otwórz pdf

Załącznik nr 5 - 30.08.2019 r. (Regulamin Biblioteki i Szkolnego Centrum Informacji Medialnej)

Otwórz pdf

Załącznik nr 6 - 30.08.2019 r. (Regulamin wychowanka)

Otwórz pdf

Załącznik nr 7 - 30.08.2019 r. (Tryb odwoływania się od kar nałożonych na wychowanków)

Otwórz pdf

Załącznik nr 8 - 30.08.2019 r. (Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw wychowanka)

Otwórz pdf

Załącznik nr 9 - 30.08.2019 r. (Zakres zadań oraz uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela-wychowawcy)

Otwórz pdf